Ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty IPPG

Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 51/2005 với tính chất là khu kinh tế tổng hợp. Trong đó, cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích khoảng 150.000 ha (70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước), nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Lợi thế của khu kinh tế này là nằm ven biển, có cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 200.000 DWT; giao thông thuận lợi nhờ nằm trên giao lộ Bắc Nam và Tây Nguyên; cảnh quan du lịch phong phú, đầy tiềm năng để có thế phát triển đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kinh tế biển.

Cảng tổng hợp Nam Vân Phong, thuộc Khu kinh tế Vân Phong

Hiện nay, Khu kinh tế Vân Phong có 158 dự án được cấp phép với tổng vốn khoảng 4 tỉ USD, trong đó số vốn đã thực hiện là hơn 1 tỉ USD. Tuy nhiên, do quy hoạch cũ, còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhiều khu vực chưa được quy hoạch, gây khó khăn cho công tác thu hút vốn đầu tư nên cần phải có quy hoạch mới.